UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Specialskoler/-klasser

Specialskole

Djurslandsskolen er Norddjurs Kommunes specialskole tilbud til børn, med behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning. Djurslandsskolen har kapacitet til 125 børn fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Der er etableret et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner, så skolen modtager børn fra hele Djursland.

Djurslandsskolen har 4 afdelinger:

Djursvej i Ørum Djurs
Damgården i Dystrup
Fjellerup afdelingen
Stenvad afdelingen

Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed og forældrene.

Der henvises til skolens hjemmeside her.

Specialklasser

Der er flere skoler i Norddjurs Kommune som har specialklasser, visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med forældre.

Skoler med specialklasser:

Auning Skole
Kattegatskolen

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986