UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Særligt tilrettelagt uddannelse - STU

Interesserede unge skal kontakte den lokale afdeling af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

UU afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse samt målgruppevurderer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

UU tilrettelægger sammen med den unge og eventuelt den unges forældre et forløb, der skal afklare den unges interesser, særlige færdigheder og behov. Forløbet kan vare op til 12 uger.

UU udarbejder sammen med den unge/forældrene en uddannelsesplan, tilpasset den unges behov og interesser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den unges uddannelsesplan.

Den unge/forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvis de ikke er tilfredse med indholdet i uddannelsesplanen eller hvis den unge ikke findes berettiget til at modtage tilbud og uddannelsen.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986