UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Særligt tilrettelagt uddannelse - STU

STU er for dig der er under 25 år og som ikke med specialpædagogisk støtte er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Hvornår og hvordan kommer jeg igang

Uddannelsen kan søges efter 9. eller 10. klasse - eller indtil du er fyldt 25 år.

Det er din lærer og STU vejleder der vurderer, om du er i målgruppen og skal tilbydes uddannelsen. Sammen med dig og dine forældre laves der en indstilling til kommunen om uddannelsen. Der laves også en foreløbig uddannelsesplan, som beskriver hvad du er god til og hvad du har brug for at øve dig mere i, dine ønsker og dine mål. Det er kommunen der afgør, om du kan få uddannelsen.

Hvad koster uddannelsen og har jeg penge til at leve for

Uddannelsen er gratis. Du får betalt transport fra dit hjem til uddannelsessted og praktikker.
Er du under 18 år er det dine forældre der skal forsørge dig. Er du over 18 år kan du modtage førtidspension, (for)revalideringsydelse eller kontanthjælp, hvis du i øvrigt er berettiget til det.

Hvis du vil stoppe uddannelsen

Hvis du ønsker at stoppe din uddannelse eller du må afbryde den på grund af sygdom. Kan du senere bede om at starte igen, det skal være inden du fylder 25 år og senest 5 år efter, du startede uddannelsen. Hvis du vælger at stoppe helt, får du et kompetencebevis på det, du har gennemført på uddannelsen.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986