UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

9. klasse

I det tidlige forår - frem til 1. marts - tilmelder eleverne i alle 9. og 10. klasser sig en ungdomsuddannelse eller andet forløb efter grundskolen. Uddannelsesplanen vil fungere som elevens ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse og til 10.klasse kommunal/privat/efterskole

Det er elev og forældremyndighedsindehavers ansvar, at overholde frister for overførsel af elevens færdige uddannelsesplan til www.optagelse.dk. Eleven skal her færdiggøre den endelige ansøgning, her bruges også UNI-C login.

Arbejdet med uddannelsesplanen foregår på www.minuddannelse.net – hvor eleven skal anvende sit UNI-C login.

UU Norddjurs  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@norddjurs.dk  •  www.uu-norddjurs.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986